INSTALLATION : การติดตั้ง

ข้อแนะนำบริเวณรอยต่อ

 

การติดตั้งหลังคา

 1. การติดตั้งแผ่นหลังคาแผ่นแรก ทำได้โดยให้ลอนตัวเมียติดอยู่หน้าจั่ว แล้วให้ปลายแผ่นยื่นล้ำไปในแนวรางน้ำ ให้ยาวเหมาะสมกับรางน้ำ
 2. ยึดสกรูทุกๆ สันลอนบริเวณแปปลายและแปเดี่ยว ส่วนแปกลางให้ยึดลอนเว้นลอน
 3. นำแผ่นหลังคาแผ่นที่สองวางให้ลอนตัวเมียซ้อนทับลอนตัวผู้ของแผ่นแรก
 4. ใช้คีมหนีบบริเวณซ้อนทับแผ่นเพื่อความแนบแน่นในการยึดสกรูทั้งหัวและท้ายแผ่น
 5. ทำการยึดสกรูบริเวณซ้อนทับทุกๆ สันลอน
 6. ควรเช็คแนวระดับทุกๆ ระยะการติดตั้งแผ่นหลังคาไปได้ประมาณ 10 แผ่น

การติดตั้งแผ่นปิดครอบจั่ว

 1. การใช้อุปกรณ์พับขึ้น พับปลายแผ่นหลังคาทั้งสองข้าง
 2. ติดตั้งแผ่นครอบจั่วแผ่นแรกโดยวางตำแหน่งให้ในแนวระดับ
 3. ใช้เครื่องมือตัดปลาย หรือใช้กรรไกรตัดเหล็กบากด้านข้างแผ่นปิดครอบ ให้ได้รูปลอนตัดตามสันลอนหลังคา
 4. ยึดสกรูบริเวณสันลอนเว้นลอน
 5. ตัดเศษวัสดุที่ยื่นล้ำออกมาให้สวยงาม

การติดตั้งแผ่นครอบข้าง

 1. เริ่มติดตั้งแผ่นปิดครอบข้างจากปลายแผ่น โดยยึดสกรูทุกระยะ 50 ซม.
 2. ยึดสกรูแผ่นปิดครอบมุมทุกระยะ 50 ซม.
 3. วางแผ่นที่สองซ้อนกับแผ่นแรกโดยให้เหลื่อมกับแผ่นแรกอย่างต่ำ 10 ซม.
 4. ยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ และบริเวณแผ่นปิดครอบที่ทำมุมกัน

การติดตั้งผนัง
วิธีการติดตั้งผนังจะคล้ายกับหลังคา แตกต่างกันที่ตำแหน่งยึดสกรู

 1. ติดตั้งแผ่นผนังแผ่นแรก และเช็คตำแหน่งยึดสกรู
 2. นำแผ่นที่สองมาวางซ้อนกันโดยใช้คีมหนีบหัวท้าย พร้อมกับยึดสกรูบริเวณแปปลาย และแปเดี่ยวทุกๆ ท้องลอน และแปกลางลอนเว้นลอน
 3. ติดตั้งแผ่นต่อๆ ไปเช่นเดียวกับการติดตั้งแผ่นที่สอง

สกรูแผ่นยึดที่แนะนำ

 

copyright 2008